Paleciarz giełda transportowa scoot

Kaizen Management System w CMC Sp. z o.o.

W roku 2012 w firmie CMC zostało rozpoczęte wdrażanie nowoczesnej ideologii zarządzania: Kaizen Management System.

Jest to zbiór technik i narzędzi związanych z doskonaleniem i usystematyzowaniem procesów w przedsiębiorstwie, skutkujących eliminacją marnotrawstwa. Podejmowane działania mają charakter długofalowy i angażują całą załogę firmy.

 Cele:

-Ułatwienie pracy

-Zwiększenie bezpieczeństwa

-Redukcja marnotrawstwa

-Bezawaryjna praca linii produkcyjnej 

-Oszczędności 


Co to jest Kaizen?

Strategia Kaizen jest najistotniejszą koncepcją japońskiego stylu zarządzania – kluczem do konkurencyjnego sukcesu przedsiębiorstwa. Wywodzi się z japońskiej fabryki samochodów Toyota, a jej początki sięgają lat 50 minionego wieku. Obecnie ekspansja tej idei ogarnęła wszystkie poważne firmy produkcyjne na zachodzie i w USA. Wzorem do naśladowania jest branża motoryzacyjna, stale rozwijająca tę ideologię.

Podstawą Kaizen jest analiza poszczególnych elementów danego procesu: produkcji, czynności ręcznie wykonywanych przez operatora, transportu, dostaw materiału, itp., aby w pełni zrozumieć jego działanie, a następnie móc poszukiwać rozwiązań, które go usprawnią.

Koncepcja Kaizen jest jednym z fundamentów „szczupłej produkcji” (ang. lean manufacturing),
a jej istotą jest ciągłe doskonalenie – wprowadzanie niewielkich, stopniowych zmian w procesach, które w dłuższym okresie mają ogromny wpływ na wyniki całej firmy.

Korzyści z Kaizen dla pracowników:

-Kaizen pozwoli wyeliminować niepotrzebne działania i opóźnienia w pracy, pozwoli wykonywać ją z łatwością i bez irytujących zakłóceń

-Kaizen ułatwi analizę pracy i pomoże zgłaszać pomysły doskonalące, korzystne dla całej firmy

-Działania Kaizen dają możliwość doskonalenia środowiska pracy wspólnie z najbliższymi współpracownikami.


Korzyści z Kaizen dla całej firmy:

    -Kaizen pozwala wyeliminować ukryte koszty, wynikające z siedmiu rodzajów marnotrawstwa istniejących w procesach produkcyjnych:

        1. Nadprodukcja

        2. Nadmierne zapasy

        3. Usterki

        4. Zbędny ruch

        5. Straty w procesie wytwarzania

        6. Oczekiwanie

        7. Transport

    -Kaizen pozwala doskonalić operacje służące dodawaniu wartości w produkcji tak, aby Klient otrzymywał produkt o najwyższej jakości, najniższym kosztem i w najkrótszym możliwym czasie.