Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy: zapytania Ofertowego z dnia 01.04.2010r
OGŁOSZENIE


 

Dotyczy: zapytania Ofertowego z dnia 01.04.2010r

Na wykonanie zadania:

I. Pierwsza Część

Budowa zakładu produkcji palet

w ramach projektu pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00 na działce o powierzchni 43 450,00    m2 nr. ewid. 1610/96, 3019/18 położonych przy ul. Biała Droga 34-120 Andrychów

II. Druga Część

Wykonanie stanu zerowego (fundamenty )biurowca -budynku biura.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy


Firma : „C.M.C.” sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania: prac budowlanych zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez :


F.U.H. „DACHSYSTEM” Rak Robert
ul. Batorego 2A
34-100 WadowiceUzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. W dniu 02.06.2010 roku z wybranym oferentem została podpisana Umowa na roboty budowlane