Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r
OGŁOSZENIE
z dnia 16.09.2010 roku


Dotyczy: zapytania Ofertowego z dnia  26.07.2010r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,
 
Dotyczy zamówienia:
Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL o wydajności produkcji min 3000 europalet na zmianę tj. na 8 godz. (Palety EPAL o wymiarach 800÷1200) wraz z serwisem materiałowo – personalnym na okres rękojmi i gwarancji technicznej.

Po zmontowaniu Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL i jej uruchomieniu urządzenie ma pracować z prędkością produkcyjną min. 7 palet/minutę.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy


Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym zakończonym  w dniu 10.09.2010 r.
na wykonanie zamówienia: Automatycznej Linii do produkcji europalet drewnianych EPAL o wydajności produkcji min 3000 europalet na zmianę tj. na 8 godz  zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:


MECANICA CAPE S.L.
08560 Manlleu –Hiszpania
ul.Francesc Puget 6


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.