Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie z dnia 12.11.2010
OGŁOSZENIE
z dnia 12.11.2010 roku


Dotyczy zamówienia:
Dwóch suszarni po 3 stanowiska robocze w każdej, współpracujące z komorą jezdną i ruchomą wiatą- wsad do każdej suszarni min. 3600 europalet o wymiarach 800:1200:150mm układanych jedna na drugą.
wraz z serwisem materiałowo – personalnym na okres rękojmi i gwarancji technicznej.
 
Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.plInformuję jednocześnie, że:

1.Oferta powinna być złożona do dnia 25.11.2010r w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Suszarnie”.
2.Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.