Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie z dnia 04.01.2011
OGŁOSZENIE
z dnia 04.01.2011 roku

Dotyczy zamówienia:
Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa
(zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z dostarczeniem paliwa do kotła
z istniejącego zbiornika na paliwo.
 
Firma:
„ C.M.C ” Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.plzaprasza do złożenie ofert na realizacje zamówienia.

Informuje jednocześnie, że:

1.Oferta powinna być złożona do dnia 18.01.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Kocioł”.

2.Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.