Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28.03.2011
OGŁOSZENIE


 

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 28.03.2011r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:


Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa (zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z urządzeniami dostarczającymi paliwo do kotła.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowyFirma:
C.M.C. sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informuję, że w postępowaniu ofertowym zakończonym w dniu 16.05.2011 r. na wykonanie zamówienia: Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa (zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z urządzeniami dostarczającymi paliwo do kotła zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:

COMPTE.R
route  d' Arlanc -63220
Dore L’Eglise
France  (Francja)


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.