Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie z dnia 21.07.2011
OGŁOSZENIE
Z DNIA 21.07.2011
Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h o mocy silnika 90 KW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 18.08.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Rębak”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.