Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie z dnia 12.09.2011 roku
OGŁOSZENIE
Z DNIA 12.09.2011Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h, o mocy silnika min. 75kW, rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Informujemy, że żadna z ofert nie spełniła wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym z dnia 21.07.2011r. W związku z powyższym Firma:

C.M.C  Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

Informujemy jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 27.09.2011r. w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów (ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz dopiskiem „Inwestycja – Rębak”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.