Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenie do zapytania ofertowego z dnia 12.09.2011r

OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 12.09.2011r.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,


Dotyczy zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h,

o mocy silnika min. 75 kW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.

 

Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów,
Inwałd , ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Rębaka do rozdrabniania drewna o wydajności min. 1,5 tony drewna/h, o mocy silnika min. 75 kW , rozmiar zrębki to około 40-50mm (rozdrabniane odpady: klocki, kawałki palet i całe palety) zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:


WEIMA MASCHINENBAU GMBH
BUSTADT 6-10
74360 IISFELD (GERMANY)Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego