Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy ogłoszenia z dnia 04.01.2012

OGŁOSZENIE


Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 04.01.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Maszyny do formatowania pakietów elementów drewnianych w postaci desek i kantówki, do zadanych parametrów długości. Materiał wsadowy ułożony będzie w stosy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.


Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+ 48 33 875 14 45
Fax + 48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Maszyny do formatowania pakietów elementów drewnianych w postaci desek
i kantówki, do zadanych parametrów długości. Materiał wsadowy ułożony będzie
w stosy zgodnie z projektem inwestycji została wybrana oferta złożona przez:

TEKNOLOGIKA
VIALE DEI PARTIGIANI N. 31
61100 PESARO (IT)


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego zamówienia.