Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 22.05.2012.
OGŁOSZENIE


Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 22.05.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Notebooka.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.


Firma: C.M.C. Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
NIP: 945-155-93-52
Tel.+ 48 33 875 14 45
Fax + 48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

Informuje, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia: Notebooka

została wybrana oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. SOKÓŁ Paweł Sokół
MALEC, UL. ŁĘG 24
32-651 NOWA WIEŚ


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 22.05.2012r.