Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 03.07.2012.OGŁOSZENIEDotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 03.07.2012.

Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn.: ,,Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Dostawy wraz z montażem Mebli do Centrum Badawczo-Rozwojowego

 Firma:
 C.M.C Sp. z o.o.
 34-120 Andrychów
 Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl


Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia:

Dostawy wraz z montażem Mebli do Centrum Badawczo-Rozwojowego

została wybrana oferta złożona przez firmę:

MEBLUX
UL. BATOREGO 3
34-120 ANDRYCHÓW


Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 03.07.2012.

ZAŁĄCZNIKI