Paleciarz giełda transportowa scoot

Ogłoszenia

Dotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 08.08.2012.OGŁOSZENIEDotyczy: Zapytania Ofertowego z dnia 08.08.2012.


Dotyczącego zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn.: ,,Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-030/08-00,

Dotyczy zamówienia:

Kamery termowizyjnej

Firma:

C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13

(POLSKA)

NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl, biuro@cmc.net.pl


Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia: zakupu Kamery termowizyjnej została wybrana oferta złożona przez firmę:


TESTO SP. zo.o

ul. Czereśniowa 130

02-456 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 08.08.2012.

ZAŁĄCZNIKI